◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž

1052 â€ĸ
- ŲŠŲØĩØšŲŽØ¨ ØĒŲŽØŦاŲˆØ˛ŲŠŲ‘ ، ØŖŲ†ŲŽØ§ اŲ„Ų‘Ø°ŲŠ ØŖØĒØąŲƒŲ ØĸØĢØąŲ‹Ø§ . . Ųđ—ē𝗲 : @H_U_ |ᯓ .
Open in app
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
139
Ų…ا ØšŲØ¯ØĒŲ Ų‚ŲŽØąŲŠØ¨Ø§Ų‹ Ų…ŲŲ†Ų’ ØŖØ­ŲŽØ¯ Ø­ŲŽØĒŲ‘ŲŽŲ‰Ų° Ų†ŲŽŲØŗŲŲŠ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
189
ŲƒØ§Ų†Ų†ŲŠŲŽ ØēØąŲŠŲ‚ Ø§ØŽØąØŗ ŲŠŲ„ŲˆØ­ بØŖŲŠØ¯Ų‡ Ų„ØąØŦŲ„ اؚŲ…ŲŽŲ‰ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
162
ㅤㅤ: Ø´ØšŲ°ŲˆŲŽØą ŲŲˆŲ°ØļŲˆŲŽŲŠŲ° īģŧ ŲŠŲŲ…ŲƒŲ† ī­‘Ų† ŲŠŲ†ØĒŲ‡ŲŠŲŽ . ㅤ
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
208
Ų„Ų†ŲƒŲŲ† Ų…ؚاŲ‹ ، Ø­ØĒŲ‰ ŲˆØĨŲ† اØĢŲ‚Ų„ŲŲ†Ø§ ŲƒŲ„ Ø´ŲŠŲ‘ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
205
. 𝖨'𝗆 𝗌𝗈 𝗍𝗂𝗋𝖾đ–Ŋ 𝗆𝖾 𝗈đ–ŋ 𝗅𝗈𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
204
- " 𝖠𝗌 𝗂đ–ŋ 𝖨 𝗅𝗂𝗏𝖾 𝗂𝗇 đ–ē 𝗆đ–ē𝗓𝖾 .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
413
Ų…ŲŽØ´Ø§ØšāĸĒ Ø¨Ø§ØąØ¯Ų‡ ī­‘ÛŋŲ…اŨĒ ŨĒŨĒØŦŲ…ŲŠØšŲ ŲƒØŖŲ†ÛŋŲ… ŨĒا Ø´ŲŽŲŠØĄ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
277
᷂Ų„ŲŠŲ„ØŠ áˇ‚Ø¨Ø§Ų‡ØĒØŠ ᷂Ų…Ų† ᷂ØŦŲ…ŲŠØš áˇ‚Ø§Ų„Ų†ŲˆØ§Ø­ŲŠ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
377
‏ØĸØŽØą اŲ„Ų„ŲŠŲ„ Ų‡Ø¯ŲˆØĄ ؛ ŲˆØĨØļØ§ØĄØŠ Ų‡Ø§ØĒŲ ؛ ŲˆØĒŲŲƒŲŠØą Ų„ا ŲŠŲ†ØĒŲ‡ŲŠ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
215
â€ØąŲØ¨Ų…ا ذاØĒ ŲŠŲˆŲ… ØŖŲ†Ø§ ŲˆØŖŲ†ØĒŲ ŲˆØŖØēŲ†ŲŠŲ‘ØŠ ŲˆŲ„ŲŠŲ‘Ų„ØŠ Ų‡Ø§Ø¯ØĻØŠ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
206
Ų„ØĒŲƒŲŲ† اŲ†ØĒ اŲ„Ø¨Ø­Øą ŲˆØŖŲ†Ø§ اŲˆŲ„ اŲ„ØēØ§ØąŲ‚ŲŠŲ† بŲƒŲŽ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
252
Ų‡Ų†ŲØ§ Ų†Ø§Ø­ŲŠØŠ Ų‡Ø§Ø¯ØĻØŠ ŲˆØ§Ų„ŲƒØĢŲŠØą Ų…Ų† اŲ„ŲŲŽØąØ§Ø´Ø§ØĒ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
238
- Ø´ŲŠØĻاŲ‹ Ų…ŲŲ† ØąØ§ØĻح؊ اŲ„Ų…ŲŽØ§ØļŲŠ ،‏ ØšŲŽØ§Ø¯ ŲŲŽŲŠ Ų‡Ø°Ø§ اŲ„Ų…ŲŽØŗØ§ØĄ .!
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
318
Ų‡ŲŽØ°Ø§ اŲ„ؚاŲ„Ų… Ų‚اØŗŲŠ ØŦداŲ‹ ، ŲˆØ§Ų†ØĒŲ اŲŠØļاŲ‹ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
270
: Ų„Ų…ŲŽ ŲŠÚĒŲ† Ø´ŲŠØĻاŲ‹ Ų…Ų† ī­‘Ų„بداŲŠØŠ ÚĒاŲ† ŲˆÛŋŲ…اŲ‹ .
◟𝗂 đ–ŧŲŲđ—‹đ–žđ–ē𝗍ŲŲŽđ–žđ–Ŋ đ–ŋŲŽđ—ˆđ—‹ ŲŲŽĘđ—ˆŲŽđ—Žâ—ž
257
. ØŖŲ†Ø§ ŲØąØ§Ø´ŲŽŲ€Ų‡ Ų…Ų„ŲŠØĻÛŋ بہŲ° ī­‘ŨĒØ­ŲØ¨ ŨĒŲ†ŲØŗŲŠ .