𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.

976
• ࢪبَمِاެ،سِنࢦتِقيَ،ثِاެنِيَاެ 🏹.
Open in app
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
40
؏ـטּـډمَـاެِ،يطيݪ،غيـِاެِبكَ،سِټصبح،غࢪيب .
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
41
اެِטּـټهئ،اެِݪݪقـاެ۽،هُـۅ،ڪَِـاެِبࢪ،ۅهِيہ،ࢪْاެډټ،غࢪۅࢪاެ .
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
106
هِهَنِاެ،فتاެهِ،تِعَيسِهہَ،يَحِكَمِهَاެ،ﭑࢦبَـِ૭سِ،૭مَثِيَࢪهِ،جَډِﻠ،بَاެݪاެكَتِئاެبَ،🖤🏹.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
177
ډَيِࢪَبِـِاެِݪكَ،ټَسِـꫂَقِہ،اެݪشِࢪَفِ،ݪټَډعٓمَ،اެخَټكَ،اެبَـטּـِيہ،😍😂.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
101
هَسِـَﮫِٛ،اެنت،ჺـِفتنِيَہِۘ،غِيَࢪ،۽َنِيَہَِ،اެ؏َـِ૭فِك،ވاެمِࢦَ،؟
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
96
مَاެتِعَبكِ،اެذِاެ،مَاެتِكَډِࢪَ،تِحَبَنيَہِ،اެنِاެ،اެحِبَكِ،🙂💞💔.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
93
ﭑنا بخيࢪَ ﻼ‏ننيَ توَقفت عَن منحَ ﭑلفࢪصَ لمَن ﻼ‏يستحَق ، ﻼ‏ننيَ كَبࢪت عَلى فِكࢪهَ ﭑلعَيش عَلى مُحاولۿہٰ ﭑࢪضِاءَ ﭑلجميعَ ، ولمَ ﭑعَد ﭑهَتم لمَا يقوَلۿہٰ ﭑلكَثيࢪ عَني
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
84
- ࢪَقتِۿـِاެ،تِشبَـِﮫَ،ﭑݪاެࢦوۘﺂטּِ،اެࢦنِاެჺَـَﻤِﮫِٛ،🐬💙﮼
ﻣِﮧَﻦِ،اެحِيَاެِﻠَ،قِقࢦبَاެٛﭑِ،مِيَتِاެﻠِ،فِهَو،ﻟِﮫِ٘،.
تِخيَࢦـِꪆَ،تِـﮫٛﻤِﯡنِـيَہِۘ،؟تِخيَࢦـِꫂَ،بَسِ،.
ﻠحَضِنيَہِ٘،ꪆكِࢦَـِʊ̤،اެنِيَہِ،اެࢦجَ،ވحِډَجِ،ٕ.
اެنِيَيہِؔ،ﮪٛﭑِﭑʊَ̤،اެࢦجَاެب،؏َـمِࢪَﮪِٛ،يَࢪيَډِ،يَنِسِاެﮫٛﺂاެ،ꪆنتيَہِ،ذِيَج،ࢦࢪَخِيَصِهَہِۘ،ﻠࢦيَہِ،كَضِهَہِ،ࢦيَـِﻟﮫِٛ،ꪆيَاެ،💔.
-
سَتِبَقِـَჂ،بَډِاެخِࢦيَہِۘ،ݪاެَ،ﻧِﮫَﮧِۘاެيَۃِ،ࢦَكِ،💗💞.
حِࢦَمِمَہِۘ،مَثِࢦَيَہُِ،تِࢦكَهِہٖۘ،يَࢦمَثِࢦكِ،هَهِوَاެيَ،👈👉💞💗💘.
118

اصاله_٦٠_دقيقه_حياه_بطيء(128k).m4a

m4a
6.6 Mb
يَاެغِࢪَيَب،ꪆحِسَبيَتِكَ،ڪِࢦَ،هِࢦَيَہِ،🤧💞.
يَمِعَوډيَنِكَيوِتِ،🥺😂😔💞.
اެحِبَ،كَـِވنِك،اެݪجَࢪِ࣪۽َ،اެݪاެِﮪٛﻢِ،بَيـِꪆمِـِʊ̤ʅَ،🍭🧃.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
85
ݪمَ،اެِفِقِډ،اެݪسِيطَࢪةَ،فِقَطَ،بِݪ،فَقِډټ،טּَـفِسِيہ،اެِيضـِاެِ
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
85
ﭑنِتضࢪَ،مِنكِ،ࢪَسِاެﻟﮫِٛ،💔؟
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
122
اެِحۧبَ،كَۅنِكَ،اެݪجࢪْ۽،اެِݪاެهِـم،بِيَوَمِيِ・
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
125
- يَاެسَكِࢪَ،اެنِتِ،تِشبَهِيَن،اެࢦقِمࢪَ،.؟ - ۽حِقاެ،اެشِبَهِك،يَاެࢦـꪆَِࢪِ࣪،💞.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
95
تِعَډِيَ،هِهَࢦفِتࢪاެ،ވاެنِسَاެكِ،؟
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
112
اެشِتقتِ،اެࢦيَكِ،يَاެسَكِࢪَ،...؟ اެيَن،اެنت،اެݪاެن،..؟💔.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
107
- اެحِبَكِ،ياެࢦـِވࢪ࣪،؟ - فِࢦيَحِبَكِ،بࢪَصِ،يَاެسَكِࢪَ،😂😔💞💞.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
103
اެكِࢪَهِ،كَوِنِيَہِ،شِخصَ،مَࢪ࣪اެجَـِʊَ̤،ﮪٛﻬِـَذاެ،ﺂمِࢪَ،مِتعَبَ،💔.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
98
شِخِصَـِꪆاެحِډَ،ވاެࢦفِشِعَوࢪَ،💔💞.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
96
- ۽نتكِيَك،۽نتاެࢪ࣪بَࢪيَ،۽نتقِناެصَࢦيَࢪ࣪ࢪيَ،مِوصَوجيَحِبَيتِك،صِوَجكِࢦبَيسِࢪسَࢪيَ،😂👈👉😔💞
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
97
بَخِت،يَنِࢪَاެډ،حَتِهَہِ،نِعَيَشِ،مِࢪَتِـاެحِيَنِ،
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
104
ވ؏َـَنِ،جَمِاެࢦكِ،ࢦِـꪆ،ډࢪَވ،اެﮪٛﻞَ،ࢦجَنِوبَ،😔👈👉💞.
𝐵𝑎𝑑𝑦 𝐺𝑖𝑟𝑙𝑠🕷️🕸️.
109
فَيِكَ،مہَ،فَيِكَ،اެِحَټۅيَنِيِ،