احلام مبعثره🖤🥺…

اטּ سأݪتني ڪم مَـرّھٌ جنت فـʊ̤ باݪي سأقوݪ مَـرّھٌ ، لانڪ اتيت ولم تغادࢪنـʊ̤ (وخاف اتعبڪ م̷ـــِْن ڪثࢪ تفڪيࢪي بيڪ ، لٱ تجي اباݪي بعد باݪي اݪيجيڪ)
Open in app