Go to channel

🔔GAME NEWS🔔

110
در فوریه سال 1982 تریپ هاوکینگز (مدیر بازاریابی تولید شرکت اپل) و دان ولنتاین از شرکت سیکویا کپیتال تصمیم گرفتند شرکت جدیدی را به ثبت برسانند. دان ولنتاین, هاوکينگز را تشویق به ترک شرکت اپل کرد و به او اجازه استفاده از محيط خالی دفتر خود را داد تا او بتواند فعاليت خود را آغاز کند. در 28 می سال 1982 هاوکينگز با سرمایه ای معادل 200/000 دلار شرکت خود را به ثبت رساند و نام شرکت Amizin' Software انتخاب شد. هفت ماه بعد او این سرمایه را, با توجه به وام هایی که از شرکت هایی مانند سيکویا کپيتال ٬کلِينر پرکينز اند بایِرز و سوین روزن فاندرز گرفته بود به, ۲ ميليون دلار افزایش داد. https://tt.me/GAMEnews2030