Go to channel

🔔GAME NEWS🔔

6131
با توجه به اتفاقات اخیری که در کمپانی RockStar Games افتاده است از جمله ترک کردن یکی از مقام های اجرایی این کمپانی که افکار او تاکید زیادی درباره گسترش و اضافه کردن نسخه های جدید به این بازی بود، حالا شایعاتی وجود دارد که تا سال ۲۰۲۰ خبری از بازی جدید GTA VI نخواهد بود؛ این یعنی تقریبا همان زمانی که برای عرضه PS5 پیش بینی شده است. بنابراین به همین دلیل عقیده داریم که بازی GTA VI برای کنسول PS5 منتشر می شود و ولی نمی توان درباره اینکه PS4 بی نصیب می ماند یا خیر نظری داد. https://tt.me/GAMEnews2030