Go to channel

فرانسه پنجم و ششم دبستان

3541
در ستایش پاکیزگی و سلامتی این ویدیو نشان می دهد که چگونه به کودکان خود یاد دهیم که با یک شستشوی ساده و استفاده از صابون و مواد شوینده می توانیم به جنگ ویروس ها برویم. 🔴 چگونه این آزمایش ساده را برای کودکان خود انجام دهیم: در بشقابی آب ریخته و روی سطح آن فلفل بپاشید. از بچه ها بخواهید انگشت خود را در آب فرو کنند. فلفل به نوک انگشت آنها خواهد چسبید. حالا انگشت خود را با صابون مایع آغشته و بعد در بشقاب آب فرو کنند. سطح کشسانی آب شکسته و فلفل ها دور می شوند و کودکان می توانند به شکل عینی فرار ویروسی را مشاهده کنند. عینی نمودن مفاهیم بهترین راه درونی شدن تکنیک های خودمراقبتی است. به امید سلامت برای همه مردم ایران زمین و جهان 🏳️ 🔴 مشاهده ویدیو از طریق لینک زیر: https://www.instagram.com/p/B9w7cHglc4D/?igshid=dff7xayruxy5