فرانسه پنجم و ششم دبستان

148
Public channel
Open in app
فرانسه پنجم و ششم دبستان
3501
در ستایش پاکیزگی و سلامتی این ویدیو نشان می دهد که چگونه به کودکان خود یاد دهیم که با یک شستشوی ساده و استفاده از صابون و مواد شوینده می توانیم به جنگ ویروس ها برویم. 🔴 چگونه این آزمایش ساده را برای کودکان خود انجام دهیم: در بشقابی آب ریخته و روی سطح آن فلفل بپاشید. از بچه ها بخواهید انگشت خود را در آب فرو کنند. فلفل به نوک انگشت آنها خواهد چسبید. حالا انگشت خود را با صابون مایع آغشته و بعد در ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
183
تکلیف‌ کلاس پنجم و ششم ترانه ۹۸/۱۲/۲۴ با درود به پسرهاي گل لطفا از روی کلمه های زیر یک خط بنویسید : 7sin سال 🐭 🌱Germes de blé :سبزه 🥚œufs :تخم مرغ 🍎pomme :سیب 🧄Ail :سیر 💵pièce de monnaie: سکه 🐟poisson :ماهی 🧆Fruits de jujube سنجد 🖱Miroir:آینه Sumac :سماق 📔Hafez :حافظ 🕯Bougie :شمع 🌸Jacinthe :سنبل با آرزوي بهترين ها در آخرين روزهاي سال ٩٨☘️
فرانسه پنجم و ششم دبستان
123
با سلام و احترام ٩٨.١٢.٢٤ تكاليف آخر هفته كلاس پنجم و ششم الهه: لطفا اعداد زوج(pair) و اعداد فرد(impair) عكس زير را جدا كرده و آن را به حروف بنويسيد. با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
128
تکلیف‌ کلاس پنجم و ششم امينه ۹۸/۱۲/۲۴ با درود به پسرهای گل لطفا از روی کلمه های زیر یک خط بنویسید : 7sin سال 🐭 🌱Germes de blé :سبزه 🥚œufs :تخم مرغ 🍎pomme :سیب 🧄Ail :سیر 💵pièce de monnaie: سکه 🐟poisson :ماهی 🧆Fruits de jujube سنجد 🖱Miroir:آینه Sumac :سماق 📔Hafez :حافظ 🕯Bougie :شمع 🌸Jacinthe :سنبل با آرزوي بهترين ها در آخرين روزهاي سال ٩٨☘
فرانسه پنجم و ششم دبستان
121
تکلیف‌ کلاس پنجم و ششم زهرا: ۹۸/۱۲/۲۴ با سلام و احترام پسرهای گل: ▪لطفا از روی کلمه های زیر یک خط بنویسید : 🌱Germes de blé :سبزه 🥚œufs :تخم مرغ 🍎pomme :سیب 💰pièce de monnaie: سکه 🐠poisson :ماهی 🔲Miroir:آینه 📖Hafez :حافظ 🕯Bougie :شمع 🌷Jacinthe :سنبل ⚬Ail : سیر 🔸Fruits de jujube : سنجد 🔸Sumac : سماق سال خوبی داشته باشید🐹
فرانسه پنجم و ششم دبستان
114
با سلام و احترام ۹۸/١٢/٢۴ تکلیف کلاس پنجم و ششم هانیه: پسرهای گلم لطفا جملات زیر را در دفتر بنویسید و از بین دو گزینه، گزینه صحیح را انتخاب کنید. 1. Nous (habitez / habitons) en Iran. 2. Elle (est / êtes) espagnole. 3. Il habite (au / en) Égypte. 4. Il (fais / fait) trop chaud. 5. Vous (pouvez / pouvons) pêcher. 6. Ils (as / ont) envie de traverser le désert. 7. J' (ai / avons) envie d'éco ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
116
با سلام و احترام ۲۴/۱۲/۹۸ تکالیف پایه پنجم عاطفه: لطفاً از اعداد زير دو خط نوشته شود: 90. Quatre-vingt-dix 91. Quatre-vingt-onze 92. Quatre-vingt-douze 93. Quatre-vingt-treize 94. Quatre-vingt-quatorze 95. Quatre-vingt-quinze 96. Quatre-vingt-seize 97. Quatre-vingt-dix-sept 98. Quatre-vingt-dix-huit 99. Quatre-vingt-dix-neuf 100. Cent با سپاس
فرانسه پنجم و ششم دبستان
117
🌸پاسخ تکلیف هفته ی گذشته کلاس پنجم و ششم هانیه: 1. jouer 2. du 3. faire 4. jouer 5. magie 6. regarder 7. de la 8. Vous 9. de la 10. faire
فرانسه پنجم و ششم دبستان
120
پايه پنجم و ششم: 1,2.Il y a un chien à côté de la niche. 3.Il y a un chien dans sa niche. 4.Il y a un chien sur la niche. 5.Il y a un chien derrière la niche. 6.Il y a un chien devant la niche.
فرانسه پنجم و ششم دبستان
124
باسلام و احترام جواب تمرین های ،هفته پیش الهه.🌹
فرانسه پنجم و ششم دبستان
171
تکلیف آخر هفته کلاس پنجم و ششم زهرا : 18/12/98 با سلام و احترام، پسرهای گلم: ▪لطفا از روی جملات زیر یک بار رونویسی شود. ۱. Tu habites avec qui? 👪 J'habite avec mon père et ma mère. 2. Tu habites où? 🏠 J'habite dans une maison à la mer. 3. Qu'est_ce que tu aime faire pendant la récréation? 📚 J'aime lire. 4. Qu'est_ce qu'il y a sous la chaise? ⚽ Il y a un ballon sous la chaise. 5. Il y a combien ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
152
با سلام و احترام ۱۸/۱۲/۹۷ تکالیف پایه پنجم عاطفه: لطفا متن زیر یک بار در دفتر نوشته شود. Bonjour! Ça va? Moi, je m'appelle Léo. J'ai seize ans. J'habite avec ma mère, mon père, ma soeur et mon grand-père. J'ai deux tantes,un oncle et quatre cousins. Je suis né en avril. Je vais à l'école à sept heures. Je suis fort en sport. J'adore le sport, mais je déteste la musique. Après l'école, je regarde l ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
132
با سلام و احترام ٩٨.١٢.١٦ تكاليف آخر هفته پايه ي پنجم و ششم الهه: لطفا به ويس زير گوش داده شود و تكاليف با توجه عكس فرستاده شده،انجام شود با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
131
با سلام و احترام ۹۸/١٢/١٨ تکلیف کلاس پنجم و ششم هانیه: پسرهای گلم لطفا جملات زیر را در دفتر نوشته، جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید و CD1 از tr.1 تا tr.8 گوش داده شود. 1. On peut ............. au tennis. 2. On ne peut pas faire ...... cheval. 3. Je sais ............ de la voile. 4. Ils aiment ............... aux billes. 5. Elle sais faire des tours de ............ . 6. Nous adorons ....... ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
134
جواب تكاليف كلاس پنجم و ششم: Quatre-vingt-treize Quatre-vingt-seize Cent Cinquante-quatre Soixante-dix-huit Quatre-vingt-dix-neuf 92,102,75,96,51
فرانسه پنجم و ششم دبستان
134
باسلام و احترام جواب تکلیف هفته پیش الهه🌹
فرانسه پنجم و ششم دبستان
147
با سلام و احترام ٩٨/١٢/١٨ تكاليف كلاس پنجم و ششم امينه: لطفاً از رو اعداد زير دو خط رونويسي شود 90. Quatre-vingt-dix 91. Quatre-vingt-onze 92. Quatre-vingt-douze 93. Quatre-vingt-treize 94. Quatre-vingt-quatorze 95. Quatre-vingt-quinze 96. Quatre-vingt-seize 97. Quatre-vingt-dix-sept 98. Quatre-vingt-dix-huit 99. Quatre-vingt-dix-neuf 100. Cent با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
144
تکلیف پنجم و ششم ترانه ۹۸/۱۲/۱۸ با درود به پسرهای گل لطفا جمله های زیر را به فرانسه ترجمه کنید: ۱.من دوست دارم . ۲.من آواز می خوانم. ۳.من در شهر زندگی می کنم. ۴.من در یک آپارتمان زندگی می کنم . روزگارتون شاد و پرانرژی☘️
فرانسه پنجم و ششم دبستان
216
با سلام و احترام ٩٨/١٢/١١ تكاليف آخر هفته كلاس پنجم و ششم زهرا: 1. لطفاً از روی اعداد زير دو خط رونویسی شود: 30. Trente 31. Trente_et_un 32. Trente_deux 33. Trente_trois 34. Trente_quatre 35. Trente_cinq 36. trente_six 37. Trente_ sept 38. Trente_ huit 39. Trente_ neuf 40. Quarante 2.لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید: 1. Tu habites où? 2. Tu habites avec qui? با تشكر. پسرهای گل دلم براتون خیلی تنگ شده ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
194
با سلام و احترام ٩٨/١٢/١١ تكاليف آخر هفته كلاس پنجم و ششم امينه: لطفاً از رو اعداد زير دو خط رو نويسي شود: 80. Quatre-vingts 81. Quatre-vingt-un 82. Quatre-vingt-deux 83. Quatre-vingt-trois 84. Quatre-vingt-quatre 85. Quatre-vingt-cinq 86. Quatre-vingt-six 87. Quatre-vingt-sept 88. Quatre-vingt-huit 89. Quatre-vingt-neuf با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
196
با سلام و احترام ۹۸/۱۲/١١ تکلیف کلاس پنجم و ششم هانیه: پسرای گلم دلم برای لبخند های شیرینتون خیلی تنگ شده. امیدوارم به زودی ببینمتون. لطفا از روی متن زیر یکبار رونویسی کنید. Ratafia habite au château des Carpathes avec ses parents. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alex, Zoé et compagnie vont chez Ratafia. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le parc du château ? On peut manger sur l'herbe. ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
190
تکلیف پنجم و ششم ترانه ۹۸/۱۲/۱۱ با درود و احترام فعلهای صرف شده زیر را لطفا بنویسید : •chanter ———— je chante tu chantes il/elle chante nous chantons vous chantez ils/elles chantent •aimer ———- j’aime tu aimes il/elle aime nous aimons vous aimez ils/elles aiment ☘️دلم تنگ براتون به امید دیدارتون
فرانسه پنجم و ششم دبستان
201
11/12/98 تکالیف پایه پنجم عاطفه : Bonjour mes élèves!❤ J’espère que vous allez bien. سلام به همه پسرای گلم. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و انجام تکالیف فرانسه فراموشتون نشه . دوستون دارم و خیلی دلم براتون تنگ شده.. لطفا به سوالات زیر با جواب در دفتر نوشته شود: Tu te laves à quelle heure? Tu te brosses les dents à quelle heure? Tu aimes le sport? Tu détestes la musique? Tu es né quand? T ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
208
با سلام و احترام ٩٨.١٢.١١ تكاليف آخر هفته پايه پنجم و ششم الهه: لطفا به ويس زير گوش داده شود. با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
302
تکلیف آخر هفته کلاس پنجم و ششم زهرا : 4/12/98 با سلام و احترام: ۱.لطفا از روی اعداد زیر دو خط رونویسی شود. Vingt Vingt_et_un Vingt_deux Vingt_trois Vingt_quatre Vingt_cinq Vingt_six Vingt_sept Vingt_huit Vingt_neuf Trente 2.لطفا افعال زیر را صرف کنید. Être (بودن) Marcher (راه رفتن) سپاس.
فرانسه پنجم و ششم دبستان
283
تکلیف آخر هفته پنجم و ششم ترانه ۹۸/۱۲/۴ با درود و احترام لطفا از روی جمله های زیر یک خط بنویسید: Je chante ils chantent Elle saute tu sautes vous dansons il danse nous marchons elles marchent لبتون خندون☘️
فرانسه پنجم و ششم دبستان
297
با سلام و احترام ۹۸/١٢/۴ تکلیف آخر هفته کلاس پنجم و ششم هانیه: لطفا CD1 از tr. 1 تا آخر tr. 24 گوش داده شود و متن صفحات 10، 11، 12، 13 از کتاب فرانسه مطالعه شود، سپس جملات زیر به فرانسه نوشته شود. ۱. تمایل دارم در رودخانه شنا کنم. ٢. تمایل دارم شب زیر ستارگان راه بروم. ٣. من از تاریکی نمی‌ترسم و غارها را دوست دارم. ۴. تمایل دارم در کوهستان اسکی کنم. ۵. در شمال، جنگل وجود دارد. ۶. در مرکز، صح ...
فرانسه پنجم و ششم دبستان
310
با سلام و احترام۴/۱۲/۹۸ تکالیف آخر هفته کلاس پنجم عاطفه: لطفا افعال زیر صرف شود و از اعداد ۷۰ تا ۱۰۰ یک خط نوشته شود . Aller Être Sauter Se laver با تشکر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
300
با سلام و احترام ٩٨/١٢/٠٤: تكاليف كلاس پنجم و ششم امينه: لطفاً از اعداد زير دو خط نوشته شود: 70.Soixante-dix 71.Soixante et onze 72.Soixante-douze 73.Soixante-treize 74.Soixante-quatorze 75.Soixante-quinze 76.Soixante-seize 77.Soixante-dix-sept 78.Soixante-dix-huit 79.Soixante-dix-neuf با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
281
با سلام و احترام ٩٨.١٢.٤: تكاليف آخر هفته پايه پنجم و ششم الهه: لطفا از روي اعداد ٥٠ تا ٨٠ يكبار نوشته شود. با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
356
با سلام و احترام ٣٠/١١/٩٨ تكاليف آخر هفته كلاس پنجم و ششم امينه: از رو اعداد زير دو خط رونويسي شود: Quarante et un Quarante-deux Quarante-trois Quarante-quatre Quarante-cinq Quarante-six Quarante-sept Quarante-huit Quarante-neuf Cinquante با تشكر
فرانسه پنجم و ششم دبستان
346
با سلام و احترام29/11/98 تکالیف آخر هفته کلاس پنجم عاطفه: لطفا از جملات زیر دو خط نوشته شود: Le soleil brille. Il fait chaud. Il fait froid. Il pleut. Il neige. با تشکر