Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛

88
هلو بيكم بقناتي المتواضعه hwh.♡ ♡........^°^°^°°^°^°^°°^°^°^°°^°^°^°°^........♡ "‏تٌـذکْر أنِ أّلَشُـخِـصّـ أّلَصّـحًيِّحً لَنِ يِّمًلَ مًنِکْ أّبًدًٍأّ،"🍀 ♡........ ^°^°^°°^°^°^°°^°^°^°°^°^°^°°^........♡ •____هاشتاكات____• #اوتاكو#صور عشوائيه#صور بنات كيوت#انمي#قاشا لايف#رسوماتي#اشترك هنا#ايديت#افتارات#اقتباسات#رموز#نجوم مومو •♡•
Open in app
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
15
مًآذِآ لَوٌ آصّبًحًوٌ آلَدٍبًبًهّ آلَثًلَآثًهّ حًرآمًيَيَنِ (__________)
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
14
👇👇منو يحب نلعب اسئله تعالو خاص https://tt.me/Fatoum91
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
14
آعٌتٌقُدٍ آنِ آلَسِمًآء تٌبًيَض، غُيَوٌمً وٌتٌبًکْيَ، مًطِر ☁️💧
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
17
تٌوٌمً وٌجّيَريَ 🐱🐭
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
14
آلَدٍبًبًهّ آلَثًلَآثًهّ 🐼🐻ــــ
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
16
رمًضآنِ کْريَمً عٌلَيَنِآ وٌعٌلَيَکْمً بًآلَخِيَر وٌآلَصّحًةّ يَآربً 🌿🌘
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
17
صّوٌر کْرتٌوٌنِيَهّ💜
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
17
صّوٌر کْرتٌوٌنِيَهّ💜
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
39
آلعٌبً بًآلَحًيَآهّ لَکْيَ تٌلَعٌبًً نِفُسِکْ
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
35
عٌشُيَ حًيَآتٌکْ مًثًلَ آلَمًلَکْهّ وٌقُلَ لَکْلَ شُخِصّ يَکْرهّکْ آکْرهّ مًنِ آکْرهّ 👸🌿
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
58
صّوٌر مًتٌنِوٌعٌهّ❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
35
👇👇الي يريد مني انشر قناته او محتاجين صور اي صور او تصاميم ف تعالو خاص @Fatoum91
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
30
ممكن الاشترك هنا 👆👆❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
30
آجّعٌلَهّمً يَتٌوٌٌسِلَوٌنِ بًکْ مًثًلَ مًآکْنتٌ تٌتٌوٌسِلَ بًهّمً 👏
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
27
آنِآ رهَّيَبًهّ وٌمًمًَيَزٍهّ فُيََ عٌيَنِ نِفُسِيََ ❤️🌿
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
29
شكرا على الغاء الاشتراك المتواصل!🍂.... هذا محفز؛'؛....🌿👏
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
41
I love you, my friend Best Friend ❤️☕️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
159
صّـوٌر بًيِّضًـأّء ☕️🌹
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
30
شُـکْرأّ عٌلَى تٌـفُـأّعٌلَ أّلَرهّـيِّبً ❤️☕️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
31
👇👇الي يريد مني انشر قناته او محتاجين صور اي صور او تصاميم ف تعالو خاص @Fatoum91
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
21
『 』 🏹 エンジ ルプリティ 👼🏼. 📀 ┊͙ 🕰 ┊͙ 🎞 ┊͙ 📜 ┊͙🐌 ‧.₊˚*‧.₊˚*‧.₊˚*‧.₊˚*‧.₊˚*
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
23
رمًوٌﺰ!.! σωσ, vυv, мσм, ℓσℓ, ŪωŪ ими, xσx, yυy, ρυρ, qωρ ωσω, zcz, 0-σ, dub,ωρω :) ,ɢнɢ, •_•، +•+، σρσ, єωє υωυ, иωи, ioi, dsb, lil , !:-!
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
28
صّـوٌر أّلَطِبًيِّعٌهّـ🌱🌻
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
29
صّـوٌر أّلَطِبًيِّعٌهّـ🌱🌻
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
42
عٌشُـ حًيِّأّتٌـک مًثًـلَ أّلَمًلَکْهّـ وٌأّضًـهّـريِّ نِفُـسِـکْ لَهّـمً وٌکْوٌنِيِّ قُوٌيِّهّـ 🤒❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
40
ممكن الشتراك هنا 👆👆❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
32
عٌشُـ حًيِّأّهّـ مًثًـلَ أّلَوٌردٍ لَيِّسِـقُيِّکْ صّـأّحًبًهّـأّ لَتٌـعٌشُـ حًيِّأّتٌـکْ مًثًـلَ مًأّ تٌـريِّدٍ 😉❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
32
صّـبًآحً آلَخِـيَـر ؛ 🌿 ڪلَ يَـوٌمً يَمًکْنِ أنِ يَـکْوٌنِ يَوٌمًـآً عٌآدٍيَآً أوٌ يَـوٌمً بًـدٍآيَهّ طَِريَقُ تٌحًقُيَقُکْ لَأحًـلَآمًکْ ، أنِتٌَ مًنِ تٌُقُرر 💛..
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
29
( 'أنِآ حًلَمً صّعٌبً تٌکْسِبًهّۂ مًرتٌيَنِ'💛ء )
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
27
‏آلَشُيَء آلَمًؤکَّْدٍ دٍآئمًًآ آنِنِآ سِنِنِهّض مًَهّمًآ بًلَغُنِآ مًنِ ذِِبًوٌلَ🪁•♡•
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
30
أجّمًلَ أحًلَآمًنِآ تٌلَکْ آلَتٌيَ نِحًلَمً بًهّآ وٌنِحًنِ مًسِتٌيَقُظُيَنِ"٠"٠
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
29
‏لَآ تٌسِمًحً لَأحًدٍ بًأنِ يَعٌآمًلَکْ بًشُکْلَ سِيَء فُقُطِ لَأنِکْ تٌحًبًهّ ." ❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
26
ممكن الاشتراك هنا 👆👆❤️
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
22
( 'أنِآ حًلَمً صّعٌبً تٌکْسِبًهّۂ مًرتٌيَنِ'💛ء )
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
21
آحًذِر عٌدٍوٌکْ مًرةّ وٌصّدٍيَقُکْ ألَفُ مًرةّ فُإنِ آنِقُلَبً آلَصّدٍيَقُ فُهّوٌ أعٌلَمً بًآلَمًضرةّ😕💔
Ťαвℓєτ/لَوٌحًتٌيَ 💛
20
آجّتٌنِبً مًصّآحًبًةّ آلَکْذِآبً فُإنِ آضطِررتٌ إلَيَهّ فُلَآ تٌُصَّدٍِّقُْهُّ👏