- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.

316
- أنا شـخص مـرهـق فـكرياً ولـك أن تتـخيل أن ذلـك أصـعب من الإرهـاق النـفسـي والـجسـدي أيـضاً . #ᴀɴɪмᴇ#мᴀɴɢᴀ #мᴀɴʜᴡᴀ#ᴡᴇʙᴛᴏᴏɴ #ɪᴄᴏɴs#ᴇᴅɪᴛ #ᴍᴀᴛᴄʜɪɴɢ
Open in app
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
4
#ᴀɴɪᴍᴇ_ᴇᴅɪᴛ - ɴᴀʀᴜᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
4
- لـدي أفـلاس بالكلـمات بيـنمـا شـعوري يفـيض للغـاية.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
4
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - sᴀᴋᴜʀᴀ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
4
- بـدأت أفقـد الـكـل، وأنـحـدر إلـى الـوحـدة.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
4
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - ɴᴀʀᴜᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
32
#𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒_𝑒𝑑𝑖𝑡 - ʜʏᴏᴜᴋᴀ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
31
- إننـي أحـتـاج الآن إلـى لا يـنـتـبـه إلـي أحـد.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
31
#𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 - ʜᴏᴜᴛᴀʀᴏᴜ & ᴄʜɪᴛᴀɴᴅᴀ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
27
- فـأنـتَ تنتـمـي إلـيّ، حتـى ولـو قُـدر لـي ألا اراك ثـانيـة عـلـى الإطـلاق.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
28
#𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠 - ʜᴏᴜᴛᴀʀᴏᴜ ᴏʀᴇᴋɪ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
28
- أحـاول وسـط هـذا الصخـب أن أجعـل الحـيـاة ممكنـةُ التـحمُـل.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
66
#ᴀɴɪᴍᴇ_ᴇᴅɪᴛ - ᴛᴏᴋʏᴏ ʀᴇᴠᴇʀɴɢᴇʀꜱ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
41
- عنـدمـا عاملـتهـم بـالمـثل اصبحـت أنـا السـيء الظـالـم.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
40
#ᴀɴɪᴍᴇ - ᴋɪsᴀᴋɪ ᴛᴇᴛᴛᴀ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
33
- أخـتـرت الـعـزلـة لانـهـا تـجـعـلنـي اشـعـر بالارتـيـاح.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
31
#ᴀɴɪᴍᴇ - ᴄʜɪꜰᴜʏᴜ мᴀᴛsᴜɴᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
44
#𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞_𝐞𝐝𝐢𝐭 - ᴛᴏᴋʏᴏ ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀs.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
34
#𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 - sᴀɴᴏ ᴍᴀɴᴊɪʀᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
27
- ليـسَ هُنـاك مِـن طـريقـة عـلـى وجـهة الأرض يـمـكـنـك مـن خـلالـهـا الـحفـاظ عـلـى شـيءٍ يـود الـرحـيـل، هـل تـفـهـم؟ يـمـكـنـك فـقـط أن تـحـب مـا تـمـلك، مـا دام بحـوزتـك.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
33
#𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 - sᴀɴᴏ ᴍᴀɴᴊɪʀᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
37
- كـم أنـت عـنيـد، فـ مازلـت تـرفض إرسـال رسـالـتـك لـي، هـل ذلـك نـاجـم عـن عـدم الـثـقـة بـي؟ تـأكـد أننـي سـأحـتفظ بـهم فـي نـفـس الـحـيـز الـذي أحـتفـظ بك فـيـه.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
37
#𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 - sᴀɴᴏ ᴍᴀɴᴊɪʀᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
35
- كـان حـائـراً مـتـعـبـاً، كـان يـريـد أن يـقـول أشـيـاء كـثـيـرة، ويـريـد أن يـبـقـى صـامـتـاً.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
62
#ᴀɴɪᴍᴇ_ᴇᴅɪᴛ - ɴᴀʀᴜᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
47
- فـي نهايـة المطـاف سـتكون غـايتك الوحـيدة هـي أن تجد الـروح التـي تشـبهك.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
46
#ᴀɴɪᴍᴇ - ᴜᴄʜɪʜᴀ ɪᴛᴀᴄʜɪ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
43
- لا أخـتلط بـ هـاذا العـالم، لا يهمنـي كـم أختـلط بـ هـاذا الـعالم أنـا سـعيد بـ هـاذه الوحـده.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
38
#ᴀɴɪᴍᴇ - ᴜᴄʜɪʜᴀ ɪᴛᴀᴄʜɪ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
39
- أنـا غـير صـالحـة لـلـ حـب، حتـى وأن كـتبت عـنـه.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
59
#ᴀɴɪᴍᴇ_ᴇᴅɪᴛ - ɴᴀʀᴜᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
46
- عـنـدمـا يـشـتـد بـه الـحـزن يـنـتـبـه وبـعـمـق لـكـل مـا يـحـدث حـولـه.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
40
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - ʀɪɴ & ᴋᴀᴋᴀꜱʜɪ
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
35
- فـي الـوقـت الـذي تـحـتـاج فـيـه لـ مـن يـكـذب عـلـيـك، يـأتـيـك بـالـحـقـيـقـه.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
37
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - ʀɪɴ & ᴋᴀᴋᴀꜱʜɪ
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
35
- كـم تـبـدو تـلـك الـمـسـافـه بـعـيـده بـيـن مـا يـشـعـر بـه ومـا يـسـتـطـيـع شـرحـه.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
34
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - ʀɪɴ & ᴏʙɪᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
33
- نـسـايـر لـنـعـيـش فالأيـام سـلـبـتـنـا لـيـس هـنـاك جـهـد اخـر نـقـدمـه.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
37
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - ʀɪɴ & ᴏʙɪᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
37
- كـل لـيـلـه يـذهـب لـصـديـقـه هـاربـاً، لا يـريـد مـحـاربـه افـكـاره لـوحـده.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
36
#ᴀɴɪᴍᴇ ɪᴄᴏɴs - ᴜᴄʜɪʜᴀ ᴏʙɪᴛᴏ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
51
#𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞_𝐄𝐝𝐢𝐭 - ᴠɪᴏʟᴇᴛ ᴇᴠᴇʀɢᴀʀᴅᴇɴ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
43
#𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞_𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 - ᴠɪᴏʟᴇᴛ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
37
وقـلـبـي الـهـائـم بـك يـتـخـيّـلـك قُـربـا يـتـأمّـلـك حُـبـا و يـتـحـسّـسـك شـوقـا و يُـلاطـفـك بـالـقُـبـلات.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
40
#𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞_𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 - ɪsᴀʙᴇʟʟᴀ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
42
- دعـنـي ارتـوي مـن شـفـاتـك لـعـلـهـا تـطـفـي هـذا الـجـمـر بـداخـلـي.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
58
- أحـبـك بـ كـل مـا فـيـك مـن أنـهـيـار وتـشـتـت وارتـبـاك.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
50
#ᴍᴀɴʜᴡᴀ_ɪᴄᴏɴs - ᴊɪɴ ᴊᴏᴏʜᴀ & ᴅᴏᴏsʜɪᴋ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
93
- كـيـف لـي أن أُعـانـقـك عـن بُـعـد، كـيـف لـي أن أسـرق قـبـلات مـنـك واتـأمـل وجـهـك وأسـتـمـر بـتـأملـه مـن هـُنـا.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
48
#ᴍᴀɴʜᴡᴀ_ɪᴄᴏɴs - ᴊɪɴ ᴊᴏᴏʜᴀ.
- ᴛᴏᴋʏᴏ ᴍᴀɴᴊɪ.
44
- مـن الـمـتـعـب الـتـعـبيـر عـن مـشـاعـري أو قـولـهـا لـشـخـصٍ مـا.