کانال استخاره ی تلفنی قرآن وتعبیرخواب

38
استخاره ی تلفنی قرآن وتعبیرخواب تلفن:☜0918 174 2182☏ تلفن:☜0918 274 5782☏ *برای استخاره گرفتن قرآن وتعبیرخواب هیچ هزینه ای دریافت نمی شود.* استخاره تلفنی است،برای استخاره گرفتن تماس بگیرید. ازساعت ۲ بعدالظهر تا۱۲شب اگرپشت خط افتادید دوباره شماره گیری کنید "طریقت نقشبندی" شریعت+طریقت=حقیقت 🌐آدرس کانال تلگرامی ما☟ @Estekhare123_Ghorani
Open in app