خانواده قدرتمند اسپادانا

@EspadanaFamily

«اسپادانا» ، نام جایی بوده که ارتش بزرگ کورش و ایران باستان، در آن جمع می‌شدند و از آنجا به اطراف ایران گسیل داده می‌شدند. گویند اسپادانا از کلمه «اسپاه» است و آن به معنی «سپاه» است. و آن ارتش، حافظ بزرگترین حکومتی بوده که تاریخ به خود دیده است.

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.