مصر باستان

21
مصر مصر باستان مصر قدیم تاریخ مصر فراعنه فرعون مصر علیا مصر سفلی خدایان مصری Egyptian Egypt
Open in app
مصر باستان
211
The Ancient Egyptians portrayed scenes of love and respect between men and their wives. They also married young, with men often marrying by the age of 17 and women by the age of 14, according to Zahi Hawas in his book, “Family in the Period of Ancient Egyptians.”
مصر باستان
119
کومور köm-ür : ذغال
مصر باستان
165
"ایاح" المصری فی لغه الترکیه: ay (القمر )
مصر باستان
784
آموزش خواندن خط هیروگلیف مصری👆
مصر باستان
779

How_to_Read_Egyptian_Hieroglyphs_-_A_Step-By-Step_Guide_to_Teach_Yourself.pdf

pdf
155.3 Mb
مصر باستان
722
تاجری انگلیسی هر روز اشیا تاریخی مصر را بار شتر می کرد تا به کشتی برساند و به انگلیس ببرد . افسار شتر را هم مرد عربی می کشید که از این که تاریخش به تاراج می رفت ناراحت بود و مدام به زمزمه به تاجر انگلیسی فحش می داد ولی برای مزد هنگفتی که می گرفت راهنمای کاروان هم بود! تاجر از مترجمش پرسید مرد عرب چه می گوید؟ مترجم گفت : به شما فحش می دهد و نفرین می کند تاجر گفت این فحش و نفرین بر کارش هم خللی و ...
مصر باستان
623

مصر باستان.pdf

pdf
53 Mb
مصر باستان
1205

تاریخ_تمدن_ویل_دورانت_مجموعه_یازده_جلدی.pdf

pdf
39.1 Mb
مصر باستان
189
اسطوره های مصر☝️
مصر باستان
190

osturehayemesr-s@bamun1.pdf

pdf
904.89 Kb
مصر باستان
186

ESKİ MISIR İNANCLARINDA OSİRİS KÜLTÜRÜ.pdf

pdf
250.348 Kb
مصر باستان
362
آنتیک میصیر سیرلاری اسرار مصر باستان ☝️
مصر باستان
358

Antik Mısır sırları.pdf

pdf
8.77 Mb
مصر باستان
343
اسکی میصیردا یاشام☝️
مصر باستان
660

Dominique_Valbelle_Eski_Mısır da_Yaşam_İletişim_Yayınları.pdf

pdf
1.83 Mb
مصر باستان
361

Erik Hornung - Kadim Mısır Ötedünya Kitapları.pdf

pdf
5.6 Mb
مصر باستان
675

Jean Vercoutter Eski Mısır İletişim Yayınları.pdf

pdf
1.8 Mb
مصر باستان
734
موسی و آختاتون ☝️ زبان :ترکی استانبولی
مصر باستان
963

Ahmed Osman --- Musa ve Akhenaton.pdf

pdf
3.16 Mb