𝓶𝓪𝓵𝓲𝓴 𝓪𝓵𝓶𝓾𝓵𝓾𝓴 🔖🖇 ،

متـٰآڪد أنيــــہ مـاتعـٰوض بشخـٰص ثـٰانيي مـٰو غــرور بسس ثقـههـہ لإنـيي،اعطـيي،لشخـٰص،اشيـٰاء مستـحٰيل احـٰد يـٰلاڪيهها بـ غغيـريي حتـئ لـٰو جـانتت سيـئـههـہ ،🌿💗ㇱ
Open in app