. لِلذِڪࢪَى 𝘿َٖ𝙚َ𝙫 -

ڪݪڪَمَ ۅۿم 𝖫𝗂𝗏ِ𝖤 ِ𝖺𝗇𝖽 َِ𝖣ِ𝗈𝖭ِ𝗍 ِ𝖼ِ𝖺َِ𝖱ِ𝖾 🍒 . : - هيَ هَتعديِ بس تـغتصٰبڪك وَتعديٌ ~ . Sَadneِsَs paِsَses witَh thِe dَays ِ.
Open in app