نِشَࢪ فِࢪۉخِ ڪَِحٰاެبُ اެݪتِاެمِ ⸂

118
Public channel
Open in app
نِشَࢪ فِࢪۉخِ ڪَِحٰاެبُ اެݪتِاެمِ ⸂
523
👤 ﷽ ☽🧚‍مَٰـُـٰٓتَٰـُـٰٓمَٰـُـٰٓردۿۿہ ♱َ️️ 🧚‍أّلَنِّنـ,ـسـ,ـخه الآصـ,ـليهَِ؟ِ☾﷽ ؏ لـحـٰن ٱنڪـسٰـٱريـيْ يـرڪُْص ٱلــڤ ڪــٰوٱد ️