Go to channel

‏ ⚚ 𝑉𝑂L𝐶𝐴

1691
حـــمـــↄ كلشہ قســيت ވيــاي مابيه ابجــــي وبجيلڪہ سامعلكہ غنـــــه التسـ؏ـيــــטּ والࢪيـل اليحـبہ ليلك