BiggBoss OTT 2_Coming SOON

24 •
Bigg Boss OTT
Open in app
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
535
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 ✎╰☆☆ 𝐒𝐔𝐍𝐃𝐀𝐘 𝐊𝐀 𝐕𝐀𝐀𝐑 ☆☆╮👇 𝟓 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟗.𝟏 https://ko ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
326
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝟰 𝗦𝗲𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟭 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟮𝟴 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 https://kofilink.com/1/bnYya2I5MDA1aWJu?dn=2 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
276
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝟏 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟓 https://kofilink.com/1/ ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
232
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝟑𝟏 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟒 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 https://kofilink.com/1/bnYyazBoMDA1ejky?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
229
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝟑𝟎 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟑 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 https://kofilink.com/1/bnYyanh4MDA1czlm?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
206
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝟐𝟗 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟐 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 https://kofilink.com/1/bnYyanZkMDAwdml0?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
198
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝟐𝟖 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟏 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 https://kofilink.com/1/bnYyanNkMDA1bWI1?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
188
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝟐𝟕 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟎 ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 https://kofilink.com/1/bnYyanE1MDAzMzBy?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
194
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝟐𝟓 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟖 https://kofilink.com/1/bnYyam0xMDAwNWxr?dn=1 𝟐𝟔 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟗 https://kofilink.com/1/bnYyam0xMDA0dDQ0?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶ ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
202
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝟐𝟒 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟕 https://kofilink.com/1/bnYyamh0MDAwbXl3?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S̶o̶o̶n━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫? ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
202
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝟏𝟖 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟏 https://kofilink.com/1/bnYyamc5MDAwcjIz?dn=1 𝟏𝟗 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟐 https://kofilink.com/1/bnYyamcxMDA0cHJr?dn=1 𝟐𝟎 𝐀𝐮𝐠 ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
233
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝟏7 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏| 𝑬𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒆 𝟏𝟎 | 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 𝟏hrs.𝟏8min 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝟏𝟓 | 𝑬𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒆 𝟏𝟎 | 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,8 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝐀𝐥𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 No.𝟏𝟎 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞➥ 𝟏𝟎.𝟏 https://kofilink.com/ ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
213
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝟏𝟔 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝟏𝟓 | 𝑬𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒆 𝟎𝟗 | 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝐀𝐥𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟎𝟗 https://kofilink.com/1/bnYyaXd0MDAwYmZ6?dn=1 ━━N̶e̶x̶t ̶E̶p̶i̶s̶o̶d̶e ̶C̶o̶m̶i̶n̶g ̶S ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
196
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝐒𝐔𝐍𝐃𝐀𝐘 𝐊𝐚 𝐕𝐚𝐚𝐫 : 𝟏𝟓 𝐀𝐮𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 𝟑𝐡𝐫𝐬 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝟏𝟓 | 𝑬𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒆 𝟎𝟖 | 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar ━━━━━━━━━━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 ━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏ ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
179
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss𝐎𝐓𝐓 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝟏𝟓 | 𝑬𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒆 𝟎𝟓 | 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕,𝟖 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- #GAME SHOW 𝐇𝐎𝐒𝐓 :- #Karan Johar 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 1) #Neha Bhasin 2) #Karan Nath 3) #Zeeshan khan 4) #Akshara singh 5) #Ridhima Pandit 6) #Urfi Javed 7) #Raquesh Bapat 8) #Muskaan Jattana 9) #Milind Gaba 10 ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
182
𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾📺: #BiggBoss OTT 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨🔊 :- | #HINDI. | 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨: August,8 2021 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 :- GAME SHOW ━━━━━━━━━━━ 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐢𝐭 𝐀𝐩𝐤 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 ━━━━━━━━━━ ✎﹏﹏𝑻𝒗𝑺𝑯𝑶𝑾 𝑳𝒊𝒏𝒌﹏👇 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟏𝟓 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟎𝟏 | https://kofilink.com/1/bnYyaWNkMDAxMmdn?dn=1 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟏𝟓 | 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟎𝟐 | ...
BiggBoss OTT 2_Coming SOON
201
#BiggBossOTT Confirmed List (1) Neha Bhasin (2) Karan Nath (3) Zeeshan khan (4) Akshara singh (5) Ridhima Pandit (6) Urfi Javed (7) Raquesh Bapat (8) Muskaan Jattana (9) Milind Gaba (10) Pratik Sehajpal (11) Divya Agarwal (12) shamita shetty (13) Sima Taparia (14) Nishant Bhatt