BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟

177
للتواصل @lisalili
Open in app
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
700
آضحًکْ وٌآنِسِهّ هّمًوٌمًکْ 🌝🌺
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
590
کْوٌنِيَ آمًيَرهّ وٌآفُتٌخِريَ بًنِ وٌآلَدٍکْ مًلَکْ فُيَ نِظُرکْ 😚❤
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
355
مًآ آجّمًلَ آلَمًسِيَقُهّ آلَهّآدٍئهّ 🍃💖
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
269
هہ‏‏هہ‏‏هہ‏‏هہ‏‏هہ‏‏ منْۆ مثْلُيَ 😂😂🥰
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
204
👤 J𝑈𝑁𝐺_Z𝐴𝑁𝑂𝐵𝐴𝐻 ،"(🍿💛ء
هّـذأّ أّلَتٌـوٌأّصّـلَ بًدٍلَ لَيِّسِـأّ
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
182
بًنِأّتٌـ شُـنِوٌ نِوٌعٌ أّلَمًحًتٌـوٌهّـ أّلَيِّ يِّعٌجّـبًکْمً بًلَيِّيِّﺰ کْوٌلَوٌلَيِّ وٌأّحًبًکْمً کْلَکْمً وٌأّتٌـمًنِأّلَکْمً کْلَ خِـيِّر 😇🥰🌺
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
218
کْنِ مًتٌـفُـأّئلَ وٌأّلَلَهّـ سِـيِّعٌطِيِّکْ مًأّ وٌعٌدٍکْ بًهّـ 💝
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
211
آذِآ نظُرتٌيَ عٌلَﮯ کْلَآمً آلَبًشُر هّنِآکْ «(مًنِ يَخِدٍعٌکْ وٌمًنِ يَکْسِرکْ وٌيَجّﮯحًکْ وٌيَتٌرکْکْ وٌيَحًبًکْ وٌيَخِوٌنِکْ)» وٌهّنِآلَکْ آلَکْثًيَر وٌآلَکْثًيَر مًنِ آلَشُيَء عٌيَشُيَ حًيَآتٌکْ کْلَهّآ فُرحً وٌسِعٌآدٍهّ وٌطِآعٌتٌ ربًکْيَ وٌآتٌرکْيَ آلَبًشُر وٌکْلَآمًهّمً آلَذِيَ لَآ يَنِتٌهّيَ ✨💜
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
172
احبكم اني ورح تخلي صديقتي تاخذ القناة وانشالله ارجع اطمن واروح 😞😔
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
194
شُکْرآ لَکْلَ مًنِ آحًبًنِيَ 🌹 آسِفُهّ عٌلَﮯ کْلَ شُيَ 🥺😊 لَکْنِ سِآرحًلَ 🧍‍♀️🍃لَنِ آلَحًيَآهّ آسِبًحًتٌ مًمًلَهّ فُکْلَ مًنِ آحًبًهّمً ذِهّبًوٌ دٍوٌآنِ آنِ يَبًآلَوٌ بًشُيَ
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
171
أّضًـحًکْ وٌأّضًـحًکْ أّلَذيِّنِ حًوٌلَيِّ 🥰😇 وٌأّتٌـلَأّمً لَوٌحًدٍيِّ لَأّ أّجّـعٌلَهّـمً يِّتٌـأّلَمًوٌنِ مًعٌيِّ 🥀✨ مًنِ يِّعٌلَمً مًأّبًدٍأّخِـلَيِّ لَأّ أّحًدٍ سِـوٌ أّلَلَهّـ ♥
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
169
آنِتٌيَ جّمًيَلَهّ😚 کْمًآ آنِتٌيَ وٌلَآ تٌحًتٌآجّيَنِ آلَتٌصّنِعٌ لَيَعٌجّبً بًکْ شُخِصّ مًعٌيَنِ هّنِآکْ آلَکْثًيَر يَحًبًکْ عٌلَﮯ طِبًيَعٌتٌکْ ✨🥰
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
172
ثًـقُيِّ بًنِفُـسِـکْ 🥰✨ وٌکْوٌنِيِّ أّنِتٌـيِّ أّمًيِّرتٌـ نِفُـسِـکْ 😇🌺 لَأّتٌـنِتٌـضًـريِّ شُـخِـصّـ يِّجّـعٌلَکْيِّ أّمًيِّرهّـ 👑
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
167
انني اكرهكم لانكم تحسسني انو انا عايشة عليكم ومن قال انني اريدكم انني اريد شخص واحد وهية ♡زوزتي♡
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
161
انني اعشقك وانني احبك وانني لا احدا يحبك مثلي ♡z♡
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
165
اتألم والناس تقول ماذا بيها واني اقول ليس فيني اي شيء و هم لا يعلمون ما في داخلي
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
156
انني اشتاق اليكي في كل حديثي و في كل اعمالي لانني احبك
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
144
ومن قال اني اريد ان اضيع الوقت معكم انتم
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
143
سلامتكم الي اطمنوا علي احبكم الماساتي @lisalili
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
143
انا راسي مصدع ما اكدر انشر سوري بكرا انشر
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
145
الصديق الوحيد الذي يريد مصلحتك ويريد رضاك ويرد سعادتك 💔Z💔
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
128
لكن لا اعرف هل انتي تحبيني 🍎نونو، 🍎
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
137
هل تفكري يوما ما ان تتركني ♡نونو♡
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
130
انني اعشقك عشقا تام ولا احد يستطيع اخذك مني لانك سر حياتي 💞نونو💖
مهما كنا بعاد عن بعض ولاكن قلوبنا قريبا جدا💕لولة💕
131
بعض الاصدقاء ملوك و البعض حقراء لكن اصدقاء اجمل شيء في حياتي ♕n♕z♕
134
اذا اقول لكم اكرهكم فاني في قلبي اقول احبكم اتمنى ان لا تنسوا حبي لكم ❤️نونو ❤️زوزو❤️
131
ومن قال انني يوم كرهتكم بلا كل ما اقول اكرهكم يزيد حبي لكم ♡نونو♡زوزو♡
120
اني اعشقكم هل انتم تعشقوني♡ نونو♡ زوزو♡
124
لا احد يصدق ما في داخلي ان كان حب او ان كان كراهية لكنن انا اعشق اثنين ولا يمكنني التخلي عنهم لانهم جزء من حياتي ❤️نونو❤️زوزو❤️
121
لا اعرف ماذا اقول عنك يا جميلتي♡Z♡
122
اعشقك ايتها الفتاة ♡N♡
120
الا تعرفون كم احبكم هم انت ♡زوزو♡نونة♡
129
انني اعشقكم