BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟

174
للتواصل @lisalili
Open in app
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
552
آضحًکْ وٌآنِسِهّ هّمًوٌمًکْ 🌝🌺
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
461
کْوٌنِيَ آمًيَرهّ وٌآفُتٌخِريَ بًنِ وٌآلَدٍکْ مًلَکْ فُيَ نِظُرکْ 😚❤
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
273
مًآ آجّمًلَ آلَمًسِيَقُهّ آلَهّآدٍئهّ 🍃💖
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
203
هہ‏‏هہ‏‏هہ‏‏هہ‏‏هہ‏‏ منْۆ مثْلُيَ 😂😂🥰
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
151
👤 J𝑈𝑁𝐺_Z𝐴𝑁𝑂𝐵𝐴𝐻 ،"(🍿💛ء
هّـذأّ أّلَتٌـوٌأّصّـلَ بًدٍلَ لَيِّسِـأّ
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
129
بًنِأّتٌـ شُـنِوٌ نِوٌعٌ أّلَمًحًتٌـوٌهّـ أّلَيِّ يِّعٌجّـبًکْمً بًلَيِّيِّﺰ کْوٌلَوٌلَيِّ وٌأّحًبًکْمً کْلَکْمً وٌأّتٌـمًنِأّلَکْمً کْلَ خِـيِّر 😇🥰🌺
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
158
کْنِ مًتٌـفُـأّئلَ وٌأّلَلَهّـ سِـيِّعٌطِيِّکْ مًأّ وٌعٌدٍکْ بًهّـ 💝
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
152
آذِآ نظُرتٌيَ عٌلَﮯ کْلَآمً آلَبًشُر هّنِآکْ «(مًنِ يَخِدٍعٌکْ وٌمًنِ يَکْسِرکْ وٌيَجّﮯحًکْ وٌيَتٌرکْکْ وٌيَحًبًکْ وٌيَخِوٌنِکْ)» وٌهّنِآلَکْ آلَکْثًيَر وٌآلَکْثًيَر مًنِ آلَشُيَء عٌيَشُيَ حًيَآتٌکْ کْلَهّآ فُرحً وٌسِعٌآدٍهّ وٌطِآعٌتٌ ربًکْيَ وٌآتٌرکْيَ آلَبًشُر وٌکْلَآمًهّمً آلَذِيَ لَآ يَنِتٌهّيَ ✨💜
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
126
احبكم اني ورح تخلي صديقتي تاخذ القناة وانشالله ارجع اطمن واروح 😞😔
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
144
شُکْرآ لَکْلَ مًنِ آحًبًنِيَ 🌹 آسِفُهّ عٌلَﮯ کْلَ شُيَ 🥺😊 لَکْنِ سِآرحًلَ 🧍‍♀️🍃لَنِ آلَحًيَآهّ آسِبًحًتٌ مًمًلَهّ فُکْلَ مًنِ آحًبًهّمً ذِهّبًوٌ دٍوٌآنِ آنِ يَبًآلَوٌ بًشُيَ
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
127
أّضًـحًکْ وٌأّضًـحًکْ أّلَذيِّنِ حًوٌلَيِّ 🥰😇 وٌأّتٌـلَأّمً لَوٌحًدٍيِّ لَأّ أّجّـعٌلَهّـمً يِّتٌـأّلَمًوٌنِ مًعٌيِّ 🥀✨ مًنِ يِّعٌلَمً مًأّبًدٍأّخِـلَيِّ لَأّ أّحًدٍ سِـوٌ أّلَلَهّـ ♥
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
127
آنِتٌيَ جّمًيَلَهّ😚 کْمًآ آنِتٌيَ وٌلَآ تٌحًتٌآجّيَنِ آلَتٌصّنِعٌ لَيَعٌجّبً بًکْ شُخِصّ مًعٌيَنِ هّنِآکْ آلَکْثًيَر يَحًبًکْ عٌلَﮯ طِبًيَعٌتٌکْ ✨🥰
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
122
ثًـقُيِّ بًنِفُـسِـکْ 🥰✨ وٌکْوٌنِيِّ أّنِتٌـيِّ أّمًيِّرتٌـ نِفُـسِـکْ 😇🌺 لَأّتٌـنِتٌـضًـريِّ شُـخِـصّـ يِّجّـعٌلَکْيِّ أّمًيِّرهّـ 👑
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
125
انني اكرهكم لانكم تحسسني انو انا عايشة عليكم ومن قال انني اريدكم انني اريد شخص واحد وهية ♡زوزتي♡
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
116
انني اعشقك وانني احبك وانني لا احدا يحبك مثلي ♡z♡
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
119
اتألم والناس تقول ماذا بيها واني اقول ليس فيني اي شيء و هم لا يعلمون ما في داخلي
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
113
انني اشتاق اليكي في كل حديثي و في كل اعمالي لانني احبك
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
105
ومن قال اني اريد ان اضيع الوقت معكم انتم
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
107
سلامتكم الي اطمنوا علي احبكم الماساتي @lisalili
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
102
انا راسي مصدع ما اكدر انشر سوري بكرا انشر
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
103
الصديق الوحيد الذي يريد مصلحتك ويريد رضاك ويرد سعادتك 💔Z💔
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
88
لكن لا اعرف هل انتي تحبيني 🍎نونو، 🍎
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
97
هل تفكري يوما ما ان تتركني ♡نونو♡
BTS ARMY BLACK PINK EXO LISA JINIY JISOO ROSE😍❤❤💟
91
انني اعشقك عشقا تام ولا احد يستطيع اخذك مني لانك سر حياتي 💞نونو💖
مهما كنا بعاد عن بعض ولاكن قلوبنا قريبا جدا💕لولة💕
89
بعض الاصدقاء ملوك و البعض حقراء لكن اصدقاء اجمل شيء في حياتي ♕n♕z♕
92
اذا اقول لكم اكرهكم فاني في قلبي اقول احبكم اتمنى ان لا تنسوا حبي لكم ❤️نونو ❤️زوزو❤️
88
ومن قال انني يوم كرهتكم بلا كل ما اقول اكرهكم يزيد حبي لكم ♡نونو♡زوزو♡
80
اني اعشقكم هل انتم تعشقوني♡ نونو♡ زوزو♡
85
لا احد يصدق ما في داخلي ان كان حب او ان كان كراهية لكنن انا اعشق اثنين ولا يمكنني التخلي عنهم لانهم جزء من حياتي ❤️نونو❤️زوزو❤️
85
لا اعرف ماذا اقول عنك يا جميلتي♡Z♡
83
اعشقك ايتها الفتاة ♡N♡
82
الا تعرفون كم احبكم هم انت ♡زوزو♡نونة♡
90
انني اعشقكم