علیرضا مرادی

🔸يادت باشه، براى هر چيزى كه از دست دادى، چيز ديگه‌اى بدست آوردى. بدون وجود تاريكى، هرگز نميتونى ستاره‌ها را ببینی…
Open in app