ﺳ̲ ت̲ورّيٱت̲ ٱﻧ̲ ـﺳ̲ ت̲ٱ بِﻧ̲ ـٱت̲ ٱخت̲صـصـٱرّٱت̲ رمـࢪ࣪يات بٰنـات 💛⁾ֆ‘

276
Public channel
Open in app
ݪَطٛافٖۿٰ
شبـٰ̲يـك يـٌوَݪ شبـٰ̲يـك ۦٰ، 😹😂ֆ⇣˝
اللـْٰٰٰههٰٰہ
گـلـبي ﯢٰ୬ډڪاتـه
مـٰٰٰــٌْٰٰٰٰشي ولــيـٰہ عنـي َٰٰٰ
ﮪَهلــٰـ(нєℓℓ๐💛🍭)ــٰވ
نـورتـو لققـناهه ككـلبـي 🌚💕
اهلن وسهلن بيكم حبايبي 🦋💘💞