﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.

552
Public channel
Open in app
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
138
شإيلتلڪٰ بـ ڪٰلبي عشڪٰ مٰـآ شالۿ ڪٰلب آلوٰالدۿ💜
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
102
شـحـلات، الـنـاس، لـو كـلـهـم، يـشـبـهـونـي ،🌚🖤
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
78
• أياك والتخلي عن أحـلامك ➰ . • 𝙽𝙴𝚅𝙴𝚁 𝙶𝙸𝚅𝙴 𝚄𝙿 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙳𝚁𝙴𝙰𝙼 .
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
74
عـقلـــي بعـآالـم وَ ﭑنـا بعـآالـم وَ ﭑلعـآلـم بعـآالــم🧘‍♂️💘.
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
69
لا تخدٌعـك المـظااهر ، فهـدوء المـقابر لا يعـَني ان الجمـييع فالجـننه 🖤🥀
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
48
وآنةة ڪلل ليلة بغُربتي، تهزني ضحڪاتك وأَحِنْ .،🌿🖤"
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
44
فقدتُ ثقتي بكل شيء، فالجميع كاذب †.
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
53
#̶̶لا̶̶ج̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶د̶̶يـ̶̶ـد٠ي̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ش̶̶بـه٠ا̶̶ل̶̶̶̶ـق̶̶ـد̶̶يـ̶̶̶̶َـ̶̶ـ̶̶̶̶م↺↴💚 #̶̶̶̶و̶̶لا̶ح̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ض̶̶ـ̶̶ـر٠ا̶̶ج̶̶̶̶مـ̶̶̶̶َـ̶̶ل٠م̶̶ن٠ال̶̶ـ̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ض̶̶ـ̶̶ـ̶̶ي҉ً☻↬
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
50
- ٰﺂݪعـڗݪـۿۂ ﺂڣڞـݪ ﻣـڽ عٱݪـم ﻣڼـٱڣـق ۦ🥀" ⁱˢᵒˡᵃᵗⁱᵒⁿ ⁱˢ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵃ ʰʸᵖᵒᶜʳⁱᵗᵉ ʷᵒʳˡᵈ ⁽✨!
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
60
ڪلڪم لحـﺿـةة حـݪَـﯝٰ୬ة ﻧﻧيھايـﺗھاا بݪََـَﯙٰ૭ڪ
﮼ ناࢪ࣪ڪہهہ || ⁿᵃᶻᵏ ❁.
83
طٖطبعٖي ۦَٰ مۘثڶ ۦَٰ ٱﺂڶحٓحڴـڪو໑مۘهٰہ ۦَٰ مۘٱﺂهٰہتمۘ ۦَٰ ڶٱﺂحٓحدٖد ۦَٰ 🌝💘