انجمن طبی AIMA

158
پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله: إنّ من سعاده المرء أن یطول عمره و یرزقه اللَّه الإنابه؛ از لوازم سعادت مرد این است که زندگانى او دراز شود و خداوند توبه را نصیب وی کند نهج الفصاحه
Open in app
Alireza
3
ی خانم حشری هست بیاد پیوی لختم کیرمم بزرگه نشونم میدم
Alireza
3
سلام ی خانم هست بیاد بحرفیم لطفا
فرهاد
3
خانوم هست بیاد پیوی
Behbod
184172
🔽*****درباره کانال*****🔽 دوستان عزیز #فرکانسهای جدید #کل نرم افزارهای رسیور #اموزش کل ماهواره ورسیور ها #مدلهای خا ص قدیم وجدید #اموزش نصب ماهواره #اموزش جهت ماهواره #اموزش فایلهای نرم افزار برای رسیورها #بابهترین کانالهای ماهواره #در خدمت شما هستم #در کانال خدمات رسیور ماهواره 🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 هـــم ...
الاسد
20
اری بلند و گسترده است ، ممکن است مطلق ، خوب. بیوه ای از دو تاج خصوصی
الاسد
17
شاید یک زن مطلقه ، ویلا ، بیوه ای با دو تاج مخصوص ، آری ، قد بلند و پهن
الاسد
17
ممكن مطلقه ويلا ارمله تاجين خاص ايري طويل وعريض
الاسد
3
شاید یک زن مطلقه ، ویلا ، بیوه ای با دو تاج مخصوص ، آری ، قد بلند و پهن
Behbod
184172
🔽*****درباره کانال*****🔽 دوستان عزیز #فرکانسهای جدید #کل نرم افزارهای رسیور #اموزش کل ماهواره ورسیور ها #مدلهای خا ص قدیم وجدید #اموزش نصب ماهواره #اموزش جهت ماهواره #اموزش فایلهای نرم افزار برای رسیورها #بابهترین کانالهای ماهواره #در خدمت شما هستم #در کانال خدمات رسیور ماهواره 🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 هـــم ...
الاسد
3
این ممکن است ، خانم محروم است ، و او طلاق گرفته است ، او با یک آتش ویژه هوا می آید
الاسد
15
ممكن نتعارف علا بنت اومطلقه
Alireza
32
خانم ها هرکی خواست پیوی
الاسد
3
باشد که او طلاق بگیرد ، ویلا محروم شود ، ویلا پسر منفی باشد ، یاگی خاص
Alireza
32
خانم ها هرکی خواست پیوی
فرهاد
3
خانوم هست بیاد پیوی
الاسد
31
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
الاسد
31
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
35
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
الاسد
31
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
31
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
الاسد
31
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
39
آری ، قد بلند و پهن ، می تواند دختری را به راحتی زندگی کند یا او را به راحتی راحت کند. من دیوانگی برادرم را دوست دارم
الاسد
36
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
39
آری ، قد بلند و پهن ، می تواند دختری را به راحتی زندگی کند یا او را به راحتی راحت کند. من دیوانگی برادرم را دوست دارم
الاسد
36
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
Alireza
3
هرکی خواست پیوی
فرهاد
3
خانوم هست بیاد پیوی
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
39
آری ، قد بلند و پهن ، می تواند دختری را به راحتی زندگی کند یا او را به راحتی راحت کند. من دیوانگی برادرم را دوست دارم
الاسد
36
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
39
آری ، قد بلند و پهن ، می تواند دختری را به راحتی زندگی کند یا او را به راحتی راحت کند. من دیوانگی برادرم را دوست دارم
الاسد
36
اوف ايري نار ممكن ارمله رومطلقه او سالب يحب يرتاح يجين خاص
Alireza
35
ی خانم هست بیاد پیوی لختم کیرمم کلفته اثابت میکنم
Alireza
35
ی خانم هست بیاد پیوی لختم کیرمم کلفته اثابت میکنم
Alireza
36
خانم فیلم های جدیدی میخوان پیوی
Dellta
2488
مولوی همه بدبختی های بشر را نتیجه دین می داند . .
Dellta
2713
تاثیر منفی نظام ولایت فقیه بر عقل و انسانیت مردم در طول ۴۲سال . .
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد
الاسد
39
آری ، قد بلند و پهن ، می تواند دختری را به راحتی زندگی کند یا او را به راحتی راحت کند. من دیوانگی برادرم را دوست دارم
الاسد
38
اری قد بلند و پهن است ، به شرطی که بیوه باشد یا توسط Trud مخصوص طلاق گرفته باشد